บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการประเมินมาตรฐานส่วนงานผลิตแม่พิมพ์

บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการประเมินมาตรฐานส่วนงานผลิตแม่พิมพ์

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้เข้ารับการประเมินผลการเข้าร่วม “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” ของสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตแม่พิมพ์ระดับ”เหรียญทองแดง” โดยที่ผ่านมาทางบริษัท เค.ที.พี (ประเทศไทย) ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและรับคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทจากคณะอาจารย์ของสถาบัน ไทย-เยอรมัน มาอย่างต่อเนื่อง

     ในการนี้ คุณพัทธดนย์ บาลี General Manager ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขอบคุณของบริษัทต่อผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน รวมทั้งคณะอาจารย์จากสถาบันฯ ที่ได้ให้โอกาสบริษัท เค.ที.พี (ประเทศไทย) เข้าร่วม ”โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการผลิต โรงแม่พิมพ์ของทางบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น รวมถึงขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ แผนกแม่พิมพ์และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามาตรฐานการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท จนกระทั่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงครั้งนี้ในที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com