บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี

บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม MOU กับ ม. ราชภัฏกาญจนบุรี

              เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้ คุณ พัทธดนย์  บาลี General Manager เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการหารือแลกเปลี่ยนและลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติร่วมลงนามกับทางบริษัทฯ ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

              สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายและร่วมมือในการสนับสนุนในการทำกิจกรรมทางวิชาการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขององค์กรและการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาคเอกชนกับทางมหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com