บริษัท K.T.P. ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงผลิตแม่พิมพ์เหรียญทองแดง

บริษัท K.T.P. ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงผลิตแม่พิมพ์เหรียญทองแดง

     บริษัท K.T.P ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงผลิตแม่พิมพ์มาตรฐาน “เหรียญทองแดง”


       เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) ซึ่งได้เข้ารับการประเมินผลการเข้าร่วม “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” ของสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตแม่พิมพ์ระดับ”เหรียญทองแดง” โดยที่ผ่านมาทางบริษัท เค.ที.พี (ประเทศไทย)ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและรับคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทจากคณะอาจารย์ของสถาบัน ไทย-เยอรมัน

     บริษัทขอขอบคุณ สถาบันไทย-เยอรมัน รวมทั้งคณะอาจารย์จากสถาบันฯ ที่ได้ให้โอกาสบริษัท เค.ที.พี (ประเทศไทย) ในการเข้าร่วม ”โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการผลิต โรงแม่พิมพ์ของทางบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น และขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ แผนกแม่พิมพ์และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามาตรฐานการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท จนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com