บริษัท K.T.P.(Thailand) ร่วมลงนาม MOU กับ ราชภัฏกาญจนบุรี

บริษัท K.T.P.(Thailand) ร่วมลงนาม MOU กับ ราชภัฏกาญจนบุรี

             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้ คุณ พัทธดนย์  บาลี General Manager เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติร่วมลงนามกับทางบริษัทฯในการนี้ ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

              สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายและร่วมมือในการสนับสนุนในการทำกิจกรรมทางวิชาการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขององค์กรและการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาคเอกชนกับทางมหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com